Schodiště
- referenčních produktů

Točité schodiště

* vysvětlení pro cenu:
cena bez DPH, ani dodávka ani montáž

Nerezové točité schodiště se stupni z ocelového podlahového roštu

Cena od 8.000€

Nerezové točité schodiště se stupni z hliníkového plechu

Cena od 3.500€

Nerezové točité schodiště s dřevěnými stupni

Cena od 10.000€

Nerezové točité schodiště se stupni z ocelového podlahového roštu

Zakřivené schodiště

* vysvětlení pro cenu:
cena bez DPH, ani dodávka ani montáž

Zakřivené schodiště s ocelovou nosnou konstrukcí s dřevěnými stupni

Cena od 5.000€

Zakřivené schodiště s ocelovou nosnou konstrukcí s dřevěnými stupni

Cena od 4.500€

Zakřivené schodiště s nerezovou nosnou konstrukcí se skleněnými stupni

Zakřivené schodiště s ocelovou nosnou konstrukcí s dřevěnými stupni

Cena od 4.500€

Lomené schodiště

* vysvětlení pro cenu:
cena bez DPH, ani dodávka ani montáž

Lomené schodiště s ocelovou nosnou konstrukcí se stupni z ocelového plechu

Lomené schodiště s ocelovou nosnou konstrukcí se stupni z ocelového plechu

Lomené schodiště s ocelovou nosnou konstrukcí s dřevěnými stupni

Lomené schodiště s ocelovou nosnou konstrukcí s dřevěnými stupni

Lomené schodiště s ocelovou nosnou konstrukcí s dřevěnými stupni

Cena od 12.000€

Lomené schodiště s ocelovou nosnou konstrukcí se stupni s podlahového roštu