Smluvní práce: design, výroba a montáž skleněné střechy s ocelovou nosnou konstrukcí k zakrytí vnitřního nádvoří v obytném domě

Zákazník: vývojář

Rok: 2015

  • Montáž nosné konstrukce v dílně.
  • Montáž na staveništi.
  • Ocelová konstrukce na vnitřní nádvoří
  • Konstrukce je upevněna na střeše a otevírá vnitřní nádvoří
  • Skleněné tabule připevněné k horní části ocelové konstrukce
  • Skleněné tabule instalované v horní části ocelové konstrukce
  • Skleněné panely na ocelové konstrukci.


play
stop
ffw
frw

Viz též